KAŻDEGO DNIA POMAGAMY W POPRAWIANIU TWOJEGO STANU ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA

 • KAŻDEGO DNIA POMAGAMY W POPRAWIANIU TWOJEGO STANU ZDROWIA I SAMOPOCZUCIA

  Usługi opiekuńcze dla osób starszych

 • Usługi pielęgnacyjno-gospodarcze

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży

 • Rehabilitacja fizyczna w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych

 • image alt

  Praca z psychologiem lub pedagogiem w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych

ABECADŁO dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i dorosłych - ZAKRES USŁUG:


 • A. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
 • B. Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania
 • C. Motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji
 • D. Prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych
 • E. Wspieranie i asystowanie w codziennych czynnościach życiowych
 • F. Mobilizowanie do kontaktów z domownikami, rówieśnikami i społecznością lokalną
 • G. Wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego
 • H. Pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych
 • I. Poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne i rozmowy terapeutyczne
 • J. Ułatwianie dostępu do edukacji i kultury
 • K. Koordynacja działań innych służb na rzecz osoby objętej usługami
 • L. Kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi
 • Ł. Rozwijanie odpowiednich postaw rodziny wobec osoby chorującej lub niepełnosprawnej
 • M. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • N. Wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia
 • O. Pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi
 • P. Koordynacja dostępu do świadczeń zdrowotnych i kontrola nad odbywaniem wizyt lekarskich
 • R. Pilnowanie przyjmowania leków oraz uświadamianie skutków ubocznych nieprawidłowego ich stosowania
 • S. Współpraca ze specjalistami w zakresie wsparcia terapeutycznego, pedagogicznego i edukacyjnego
 • T. Zapewnienie dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych
 • U. Edukacja rodziny lub osoby objętej usługami co do możliwości uzyskania innej pomocy w zakresie leczenia
 • W. Pomoc w załatwianiu spraw mieszkaniowych i likwidacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych
 • Z. Zachęcanie do brania udziału w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy itp.

Tutaj możesz pobrać ABECADŁO na swój komputer w pliku PDF