OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM:


Kto i jak przetwarza Twoje dane?

Niniejszy Obowiązek Informacyjny dotyczy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z przekazaniem firmie Lemon Moon Joanna Wichłacz-Sosnowska informacji i osobistej dokumentacji (w tym cv, kopie dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe) związanej z wysłaniem aplikacji na stanowisko pracy.

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

Informujemy, iż:

1) Administrator danych, cele i podstawy prawne przetwarzania:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych we wskazanym poniżej zakresie jest firma Lemon Moon Joanna Wichłacz-Sosnowska zarejestrowana pod adresem: Warszawa 02-373 ul.Mątwicka 8a/6, reprezentowana przez właścicielkę Joannę Wichłacz-Sosnowską.

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu oraz na następującej podstawie prawnej:

• w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)

• w celu przedstawienia i oceny kandydatury pracownika do realizacji prac w ramach kontraktów zleconych przez ośrodki pomocy społecznej lub innych zleceniodawców usług opiekuńczych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

• w celu przedstawienia zasobów kadrowych skierowanych do realizacji planowanych kontraktów podczas procedury przetargowej ogłaszanej przez ośrodki pomocy społecznej lub innych zleceniodawców usług opiekuńczych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);

• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2) Odbiorcy danych: odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą ośrodki pomocy społecznej zlecające realizację usług opiekuńczych; firmy współpracujące w zakresie usług IT (w tym archiwizacja, przechowywanie i zabezpieczenie danych osobowych).

3) Kontakt: z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych w firmie Lemon Moon można się skontaktować pisząc pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:

a) dane osobowe przetwarzane w celach związanych z procesem rekrutacji pracownika przez okres 3 lat po zakończeniu procesu w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji; w przypadku negatywnego wyniku rekrutacji dane osobowe są usuwane całkowicie natychmiast po zakończeniu procesu;

b) dane osobowe przetwarzane w celu oceny kandydatury pracownika oraz realizacji procesu przetargowego: przez okres do 1 roku po zakończeniu kontraktu na realizację usług opiekuńczych;

c) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub ustania potrzeby zabezpieczenia informacji, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) Pouczenie o prawach: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Prawo do skargi: ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka, a które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.


Tutaj możesz pobrać treść OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO na swój komputer w pliku PDF